DISCLAIMER

 

In het verleden behaalde winsten/rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

 

U handelt altijd voor eigen risico. Slimmerbeleggen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door de cursist ondernomen acties n.a.v. de cursus.

 

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg of meer verliezen.